Đọc Truyện Chuyện Con Mèo Và Crush - Truyen.Us

Đọc Truyện Chuyện Con Mèo Và Crush

Tác giả: SweetttDycieee

Đọc Truyện

- Mèo Con!

Crush ở đằng trước bỗng kêu lớn.

- Đừng giả đò nữa. Tôi không nuôi mèo, nhưng nuôi bạn gái thì không thành vấn đề.