Đọc Truyện [Hoàn][QT✿BHTT✿Mau Xuyên] 《Biểu Tiểu Thư Luôn Là Rất Bận》 - Tiểu Ngô Quân - Truyen.Us

Đọc Truyện [Hoàn][QT✿BHTT✿Mau Xuyên] 《Biểu Tiểu Thư Luôn Là Rất Bận》 - Tiểu Ngô Quân

Tác giả: miango11

Đọc Truyện

Thể loại: Cường cường, dốc lòng nhân sinh, mau xuyên, thăng cấp lưu
Vai chính: Quân Tử Thư ┃ vai phụ: Tiểu Hoa Tiên ┃ cái khác: Mau xuyên, hắc hóa


Quân Tử Thư là một vị thực tập sửa mệnh sư, định vị là mục tiêu nhân vật biểu tỷ muội, mục đích là vì cứu lại mục tiêu nhân vật bi thảm kết cục.
Kết quả là......
Nha hoàn: Biểu tiểu thư không hảo! Tiểu thư rớt trong hồ!
Quân Tử Thư: Tốt ta tới!
Người hầu: Biểu tiểu thư không hảo! Tiểu thư đính hôn tân lang cùng người chạy!
Quân Tử Thư: Tốt ta tới!
.........
Hạ nhân: Biểu tiểu thư không hảo!
Quân Tử Thư: Tốt câm miệng, ta hiểu ngươi ý tứ!
Hạ nhân: emmmm
Nói tốt tỷ muội, ngươi lại muốn thượng ta / tình địch biến tình nhân / nữ chủ ái nữ xứng / thế thân cùng bạch nguyệt quang
Các ngươi muốn, cái gì cần có đều có.
Biểu tiểu thư hôm nay cũng rất bận đâu.
☆CP 1v1, bách hợp văn, hố phẩm có bảo đảm
☆ Không tiếp thu ngốc nghếch phun, xin miễn bái bảng

Danh sách Chap

✿, Ta Tướng Quân Biểu Tỷ (1~24)

✿, Ta Hào Môn Biểu Muội (25~43)

✿, Hủy Đi CP Cứu Vớt Thế Giới (44~72)

✿, Hôm Nay Cũng Ở Nỗ Lực Chia Tay (73~95)

✿, Phu Quân Của Ta Biểu Tỷ (96~116)

✿, Hoan Nghênh Đi Vào 11 Khu (117~139)

✿, Trong Lòng Bạch Nguyệt Quang (140~171)

【 Phiên Ngoại 】

172, Bạo Quân

173, Bạo Quân

174, Bạo Quân

175, Bạo Quân

176, Bạo Quân

177, Bạo Quân

178, Bạo Quân

179, Bạo Quân

180, Bạo Quân

181, Bạo Quân

182, Bạo Quân

183, Bạo Quân

184, Bạo Quân

185, Bạo Quân

186 ~ 188

189, Bạo Quân

190, Bạo Quân

191, Bạo Quân

192, Bạo Quân

193, Bạo Quân

194, Bạo Quân

195, Bạo Quân

196, Đồng Hội Đồng Thuyền

197, Đồng Hội Đồng Thuyền

198, Đồng Hội Đồng Thuyền

199, Đồng Hội Đồng Thuyền

200, Đồng Hội Đồng Thuyền

201, Đồng Hội Đồng Thuyền

202, Đồng Hội Đồng Thuyền

203, Đồng Hội Đồng Thuyền

204, Đồng Hội Đồng Thuyền

205, Đồng Hội Đồng Thuyền

206, Đồng Hội Đồng Thuyền

207, Đồng Hội Đồng Thuyền

208, Đồng Hội Đồng Thuyền

209, Đồng Hội Đồng Thuyền

210, Đồng Hội Đồng Thuyền

211, Đồng Hội Đồng Thuyền

212, Đồng Hội Đồng Thuyền

213, Đồng Hội Đồng Thuyền

214, Đồng Hội Đồng Thuyền

215, Đồng Hội Đồng Thuyền

216, Đồng Hội Đồng Thuyền

217, Đồng Hội Đồng Thuyền

218, Đồng Hội Đồng Thuyền

219, Đồng Hội Đồng Thuyền

220, Đồng Hội Đồng Thuyền

221, Đồng Hội Đồng Thuyền

222, Đồng Hội Đồng Thuyền

223 ~ 225, Đồng Hội Đồng Thuyền

226 + 227, Mẹ chồng nàng dâu năng lượng cao

228, Mẹ chồng nàng dâu năng lượng cao

229, Mẹ chồng nàng dâu năng lượng cao

230, Mẹ chồng nàng dâu năng lượng cao

231, Mẹ chồng nàng dâu năng lượng cao

232, Mẹ chồng nàng dâu năng lượng cao

233, Mẹ chồng nàng dâu năng lượng cao 【 Chính văn xong 】

234, Phiên Ngoại