Đọc Truyện [Hoàn][QT✿BHTT✿Trọng Sinh] Trách Ngươi Như Thế Quyến Rũ - Hiểu Bạo - Truyen.Us

Đọc Truyện [Hoàn][QT✿BHTT✿Trọng Sinh] Trách Ngươi Như Thế Quyến Rũ - Hiểu Bạo

Tác giả: miango11

Đọc Truyện

Chủ yếu nhân vật: Cố Vô Lan Ôn Li Nhan

Văn án
Chủ CP: Đời trước Cố Vô Lan đối Ôn Li Nhan ái điên cuồng, nàng đem nàng giam cầm tại bên người, cho rằng có thể cùng nàng đầu bạc đến lão. Nhưng các nàng chi gian trước nay vô ái, Ôn Li Nhan càng là hận thảm nàng. Trọng sinh một lần, Cố Vô Lan thề sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.

Phó CP: Ác độc mẹ kế x ngốc nữ nhi ← lần trước phát quá lớn gia cảm thấy thực cảm thấy hứng thú, đã suy xét gia tăng suất diễn, các bảo bảo quả nhiên thích loại này lén lút đáng khinh làn điệu, hưng phấn xoa tay tay.

Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14 [H]

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Hôm nay không đổi mới, thuần túy hạt BB

Chương 20

Chương 21【 Như cũ phó CP】

Chương 22

Chương 23

Chương 24 [H]

Chương 24 【 Bản rút gọn không H 】

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31 [H]

Chương 31 【 Bản rút gọn không H 】

Chương 32【 Tâm tình trầm trọng bổn bảo... Đại gia thỉnh xem tác giả bb đi...】

Chương 33

Chương 34 【 Siêu ngọt một trương, cộng thêm tiểu mặt nạ cùng tiểu yếm mới gặp 】

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39【 Phó cp】

Chương 40【 Phó cp】

Chương 41【 Vẫn là phó cp, hạ chương thiết chủ cp】

Chương 42【 Trở về chủ cp, này chương chủ đề kêu, không yêu không điên ma 】

Chương 43 + 44

Chương 45

Chương 46【 Này chương sẽ khiến cho không khoẻ, các bảo bảo nhanh lên tiến vào! 】

Chương 47【 Bóc mặt lạp, tiểu mặt nạ bóc mặt lạp ~】

Chương 48【 Lần này thật · bóc mặt, mặt nạ phía dưới không có mặt nạ! 】

Chương 49

50, 51, 52

53, 54

Tiểu kịch trường +bb

Chapter·55【 Xấu hổ ung thư phạm vào một chương 】

Chương 56

Kế tiếp cốt truyện vấn đề

Chapter·57

Chapter·58 ( này chương lại danh: Nhân sinh lớn nhất ảo giác )

Chapter·59 ( ở ảo giác trên đường, càng chạy càng xa... )

Chapter·60 ( cấp tiểu mặt nạ châm nến )

Chương 61

Chapter·62【 Thiết phó cp】

Chapter·63 + 64【 Phó cp】

Chapter·65【 Tiếp tục phó cp】

Chapter·66【 Trở về chủ cp, ngươi bạn tốt, tiểu nằm yên đã thượng tuyến 】

Chapter·67【 Này chương khả năng sẽ có điểm lo lắng, ... ~】

Chapter·68

Chapter·69

✿ 5 cái bất đồng phiên bản chương 1

Chapter·70【 Thình lình xảy ra phó cp】

Chapter-71 [H]

Chapter•72 [H]

Chapter•73 [H]

Chapter·74【 Trở về chủ cp】

Chapter·75

Chapter·76【 Ta sao có thể làm tiểu mặt nạ vĩnh viễn đẹp? 】

Chapter·77【 Tiểu mặt nạ biến mỹ! 】

Tiểu Kịch Trường (Thực Thảm Cố Vô Lan)

Chapter·78【 Tiểu mặt nạ chân dung tới rồi ~ 】

Chapter·79

Chapter·80【 Này chương quá độ, hạ chương bắt đầu thần biến chuyển làm sự 】

Thiết Ngục Mê Tình phiên ngoại - Quý Duyệt Phong x Tần Nhuế

Chapter·81【 Bắt đầu thần biến chuyển 】

Chapter·82

Kim Chủ Nan Vi x Thiết Ngục Mê Tình - Liên động phiên ngoại tiểu kịch trường

Chapter·83

Chapter·84 + 85

Chapter·86

Chapter·87【 Chủ cp ở bên nhau lạp! Hoan hô nhảy nhót đi ~】

Chapter·88 ( về tân văn kịch thấu cùng đầu phiếu, ...~ )

Chapter·89 ( tổn thọ lạp, tiểu mặt nạ lãng lạp ~ )

Chapter·90

Hôm nay không đổi mới, cấp hắc lịch sử thật thể thư đánh quảng cáo ~

Chapter·91【 Chủ cp chuyến sắp xuất phát, ... 】

Chương 92 【 Bản rút gọn không H 】

Chapter·92 ( H chương, nhìn đến tức là ở lên xe phân tổ )

Đêm nay quyến rũ không càng, nói hạ gần nhất lên xe mấy vấn đề ~

Chương 93 【 Bản rút gọn không H 】

Chapter·93 [H]

Chapter·94【 Ở trong chứa đối với hai ngày này lên xe phun tào, ... 】

Chương 95【 Chủ cp lại lần nữa chuyến xuất phát,... 】

Chương 96 【Bản rút gọn, không H 】

Chapter·96 [H]

Chương 97 【Bản rút gọn, không H 】

Chapter·97 [H]

Chapter·98

Chapter·99

Chapter·100

Chapter·101

Chapter·102 【 này văn bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu cách nhật càng. 】

Chapter·103

Chapter*104 [H]

Chapter•105 [H]

Chapter•106 [H]

Chapter·107

Chapter·108

Chapter·109

Chapter·110

Chapter·111

Chương 112

Chapter·113

Chương 114【 Từ hôm nay trở đi bắt đầu ngày càng.. 】

Chapter·115

Chapter • 116 [H]

Chapter • 117 [H]

Chapter • 118 [H]

Chương 119

Chương 120【 hẳn là vừa ra đến trước cửa cuối cùng canh một 】

【 Mới nhất lên xe quy tắc】

Thượng Hải trở về, một ít tổ đồ cùng đổi mới thời gian báo trước ~

Chapter·121 + 122

Weibo (Bỏ xe hoàn lương tươi mát Bạo )

Chapter·123

Chapter·124

Chapter·125【 chính văn kết thúc, còn có một chương phiên ngoại 】

Phiên Ngoại chi Đoàn Tụ Thiên

Phúc lợi bồi thường đầu phiếu~

《 Trách Ngươi Như Thế Quyến Rũ 》 sở hữu xe cuối cùng một lần phát lại bổ sung