Đọc Truyện King Of Death - Truyen.Us

Đọc Truyện King Of Death

Tác giả: Tekisuto_Horu

Đọc Truyện

Kirigaya Hiro từng là Ranker số 1 của
game thực tế ảo nổi tiếng sword and magic với danh hiệu 'Evil God' .
mất trong 1 vụ tai nạn giao thông để
cứu người bạn thời ấu của mình, khi tỉnh dậy anh phát hiện mình được tái sinh sang thế giới khác với sức mạnh của nhân vật trong game và cuộc hành trình tìm đường trở về trái đất bắt đầu.
(tác phẩm mới gạch đá thoải cmn mái :v )