Đọc Truyện Mặc Kệ Thiên Hạ - Sống như người Nhật - Truyen.Us

Đọc Truyện Mặc Kệ Thiên Hạ - Sống như người Nhật

Tác giả: oyan-chan

Đọc Truyện

Mặc Kệ Thiên Hạ - Sống như người Nhật

Tác giả: Mari Tamagawa

Sinh năm 1973 tại quận Okayma, Nhật Bản.

Đang làm việc tại Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, thành viên hội đồng quản trị tổ chức phi lợi nhuận Heart Seeds.

Có hơn 100 bài giảng cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Học bvieenj Tuần dyên Nhật Bản và Đại học Y Fukushima.

Giành được sự tin tưởng của hơn 30.000 người gặp rắc rối về tâm lý.