Đọc Truyện [QT✿BHTT✿NP] 《 Vô Pháp Khắc Chế 》 - Hiểu Bạo - Truyen.Us

Đọc Truyện [QT✿BHTT✿NP] 《 Vô Pháp Khắc Chế 》 - Hiểu Bạo

Tác giả: miango24

Đọc Truyện

Raw Hoàn: 128 chương, 6PN
Thể loại: Nhất thụ đa công (1 thụ x 6 công)

Hoắc Duẫn An x Ấn Kỷ Tuyền , Ấn Sư Mân, Diệp Lê San, Đái Thư Bạch, Hoắc Sở Lan, Chung Tử Thanh.

Ấn Kỷ Tuyền (Tiểu khuyên khuyên): Mặt người dạ thú, kỹ thuật kinh người

Ấn Sư Mân: Bá đạo tổng tài, kỹ thuật dọa người

Diệp Lê San (Bánh kem công): Phấn thiết hắc... Nếu đại gia thường xem manga anime liền biết, mị mị nhãn đều là quái vật, một người tính cách thật tốt quá, cắt ra ngược lại là màu đen, cũng chính là phúc hắc.

Đái Thư Bạch (Cảnh sát công): Ta chỉ nói cho các ngươi nàng là công chi nhất, thuộc tính mới không nói đâu.

Hắc Sở Lan (Cô cô công): Bệnh kiều, chiếm hữu dục siêu cường.