Đọc Truyện Thần Hủy Diệt Ở Dị Giới - Truyen.Us

Đọc Truyện Thần Hủy Diệt Ở Dị Giới

Tác giả: Evolt2004

Đọc Truyện

izuma kouta, một tên cuồng phim kinh dị . Được triệu hồi sang dị giới bởi nữ thần và bắt đầu hành trình tìm lại thân phận thật sự

Danh sách Chap

chap 1

chap 2

chap 3

Chap 4

chap 5

chap 6

chap 7

Giới thiệu nhân vật (Remade)

chap 8

chap 9

chap 10

chap 11

chap 12

special chap (1)

special chap (2)

chap 13

chap 14

chap 15

special chap II

Special chap II (2)

chap 16

chap 17

chap 18

chap 19

Arc 2: Kẻ xấu số tiếp theo

Arc 2:chap 1

Arc 2:chap 2

Arc 2:chap3

Arc 2:chap 4

Arc 2:chap 5

Arc 2:chap 6

Arc 2:chap 7

Arc 2: chap 8

Arc 2:chap 9

Arc 2:chap 10

Arc 2:chap 11

Arc 2:chap 12

Arc 2 : chap 13

Arc 2: chap 14

Arc 2:chap 15

Arc 2:chap 16 (remake)

Arc 2:chap 17

Arc 2:chap 18

Arc 2: chap 19

Arc 2:chap 20

Arc 2:chap 21

Arc 3 : Truyện anh streamer

Arc 3 : chap 2

Arc 3 : chap 3

Arc 3: chap 4

Arc 3 : chap 5

Arc 3:chap 6

Arc 3 : chap 7

Arc 3: chap 8

Arc 3: chap 9

Arc 3 : chap 10

Ngoại truyện : Quá khứ của bạch tử thần

Thông báo

Thông tin nhân vật (Remade 2 )

Arc 3 : chap 11

Arc 3 : chap 12

Arc 3 : chap 13

Arc 3 : chap 14

Arc 3:chap 15

Arc 3 : chap 16

Arc 3 : chap 17

Arc 3:chap 18

Arc 3 : chap 19

Arc 3 :chap 20

Arc 3 : chap 21

Arc 3: chap 22 (Remade)

Arc 3 :chap 23

Giới thiệu Arc 4

Arc 4: Một Nobita khác

Arc 4 : chap 2

Arc 4 : chap 3

Arc 4 : chap 4

Arc 4 : chap 5

Arc 4 : chap 6

Arc 4 : chap 7

Arc 4 : chap 8

Arc 4 : chap 9

Arc 4 : chap 10

Arc 4 : chap 11

Arc 4 : chap 12

Arc 4 : chap 13

Arc 4 : chap 14

Arc 4 : chap 15

Arc 4 : chap 16

Arc 4 : chap 17

Arc 4 : chap 18

Arc 4 : chap 19

Arc 4 : chap 20

Thông báo

Arc 5 : Thế lực bóng tối

Arc 5 : chap 2

Arc 5 : chap 3

Arc 5 : chap 4

Ngoại truyện : Quá khứ của Thần hủy diệt Death

Arc 5 : chap 5

Arc 5 : chap 6

Thông báo ngu

Arc 5 : chap 7

Arc 5 : chap 8

Hệ thống sức mạnh của đa vũ trụ

Arc 5 : chap 9

Arc 5 : chap 10

Arc 5 : chap 11

Arc 5 : Chap 12