Tạm rest fic này, tập trung fic khác

Tùy Chỉnh

Đầu tiên là xin chào mọi người, chắc mọi người đọc tiêu đề là hiểu rồi đúng không? Mình sẽ tạm rest fic này một thời gian, chứ chưa biết là bao lâu, để tập trung cho fic "Nước Úc", mong mọi người thông cảm cho mình và nếu được thì có thể ủng hộ cho fic "Nước Úc" nếu mọi người muốn.
Cảm ơn và xin lỗi mọi người!