Thông báo nho nhỏ

Tùy Chỉnh

Vì qua mệt mỏi với việc chọn hình nào cho phù hợp, nên mình quyết định sẽ không chọn bất kì hình nào để làm thumb cho chap nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều về sự lười biếng này của mình, mong việc không có thumb sẽ không khiến cho mọi người bị giảm chất lượng đọc xuống. Cảm ơn tất cả các lượt đọc trong thời gian vừa rồi, dù ít nhưng mình rất chân quý. Cảm ơn mọi người.