giới thiệu

Tùy Chỉnh

học trưởng kim kì thật đấy, tự nhiên bẹo má ngừi ta mà hổng xin phép, thành ra bẹo luôn trái tim ngừi ta đi òi ('Д`)
〈〈taeguk shortfic〉〉

stared: 210620
ended: ______
stt_on going
highest ranks
#1taekook
ⓒ justealilac